Sweden’s Dagens Nyheter on our global research into Millennials.

De är toleranta och flexibla, men också mer krävande och kritiska än tidigare generationer. Arbetsgivare som vill anställa och företag som vill sälja produkter till Generation Y måste tänka i nya banor.

Click here for the full story.